Jak na prototypování

Vše, co v týmu PROTOTYPUM navrhujeme, řídí naše společná vize – vytvářet a podílet se vývoji nových udržitelných technologií a produktů, které zvyšují kvalitu života okolo nás. Z našeho umu navrhnout kvalitní produkt a ten vyprototypovat vychází, i náš název, PROTOTYPUM.

Prototypování a testování je klíčovou součástí procesu vývoje nového produktu. Během testování odhalíme a odladíme problémy spojené s konstrukcí, výrobní technologií nebo používáním výrobku.

Prototypování v Prototypum

Při navrhování design konceptů vyrábíme nespočetné množství maket a funkčních prototypů.

 • Využíváme znalostí z klasické modelařiny, 3D tisku a kombinujeme s dalšími dostupnými technikami.
 • Prototypy testujeme a iterujeme – ne jednou, ne dvakrát, ale i stokrát a tak dlouho, dokud nejsme s výsledkem spokojeni.
 • Poradíme vám, jak přesunout poznatky z testování do konstrukce i do výroby.
 • Ke každému projektu přistupujeme individuálně – vždy se snažíme přijít s nejlepším možným řešením pro danou technologii, materiál i požadované množství vyrobených produktů.

Více o týmu

MÁME VLASTNÍ DÍLNU.

Přímo ve studiu máme k dispozici dílnu, kde vyrábíme různé makety a prototypy. Neustále investujeme do nových lepších strojů a nástrojů a dílnu vylepšujeme.

 • Jednotlivé techniky kombinujeme podle požadavků na kvalitu a provedení výsledného prototypu a následného testování.
 • Bez 3D tiskárny si už neumíme prototypování představit. Rapidně zrychluje a zjednodušuje proces navrhování i prototypování produktů. Rychle a efektivně ověřujeme použitelnost nápadů.
 • Vedle 3D tisku využíváme techniky z klasické modelařiny, modely z plastu, pěny, dřeva a dalších náhradních materiálů.
 • U svých partnerů máme k dispozici precizní frézování, nízkotlaké lití hliníku nebo 3D tisk z kovu.

PROCES: PROTOTYPOVAT, TESTOVAT, ITEROVAT

design

Prototypy

Post-processing of 3D print

Testy

PROČ PROTOTYPOVAT?

Klademe velký důraz na zhmotňování nápadů už v raném stádiu navrhování produktu, abychom si ověřili proporce a základní hmotu. V další fázi se zaměřujeme na kvalitní zpracování funkčních prototypů ze sériových materiálů k získání relevantních výsledků při testování.

 • To, co může vypadat v počítači geniálně v reálu nemusí fungovat precizně při prvním testování.
 • První makety nám pomáhají ujasnit si proporce, vztahy komponent a různé další detaily.
 • Během krátkého času lze odhalit nedostatky navrhované konstrukce výrobku než se přejde k sériové výrobě.
 • Cílem testování je nasbírat co nejvíce relevantních informací a následně redesignovat komponent a znovu otestovat na funkčním modelu.
 • Celý proces vede k urychlení vývoje nového produktu.
Další krok

ZHMOTNĚNÍ A OVĚŘENÍ NÁPADU

Mít možnost si návrh osahat a vyzkoušet jednotlivé funkční části je podstatou prototypování ze sériových materiálů. Bez funkčního prototypu bychom neměli relevantní výsledky z testování.

 • Pro prototypování používáme CAD data konceptů a připravujeme z nich data pro výrobu funkčního prototypu.
 • Části prototypů vyrábíme, z co možná nejpodobnějších materiálů těm sériovým nebo přímo z požadovaných materiálů.
 • Zhodnotit, osahat, otestovat, to je hlavní cíl výroby funkčních prototypů.
Další krok

CO JE TO MAKETA?

Maketa – fyzický model navrhovaného výrobku pro první zhodnocení design konceptu. Od makety nelze očekávat funkční mechanické vlastnosti výrobku.

 • Maketa je často vyrobena ze zástupných materiálů: pomocí 3D tisku, odlévání, lepení, řezání nebo frézování.
 • Podstatou makety je použití zástupného materiálu k ověření návrhu za nízkou cenu.
 • Ve velké míře používáme 3D tisk, maketu takto vyrobíme za pár hodin.
 • Po ověření návrhu či jeho částí na maketách, postupujeme k rozpracování do většího detailu.
Další krok

co je to prototyp?

Funkční prototyp – na rozdíl od makety, je reálnou podobou navrhovaného výrobku, včetně jeho základních mechanických vlastností.

 • U funkčního prototypu jsou zásadní mechanické vlastnosti.
 • Snažíme se využívat sériové technologie a materiály pro dosažení co nejreálnějších vlastností výrobku.
 • Prototypy slouží k hodnocení správné funkce, výběru sériového materiálu a jeho povrchových úprav.
Další krok
Post-processing of 3D print

TESTOVÁNÍ

Nejsme neomylní, ani dokonalí. Nápady, které fungují na papíře či v počítači, nemusí fungovat v realitě při každodenním používání. Proto je pro nás klíčové testování v každé fázi vývoje.

 • „Looks like“ maketa/prototyp se používá pro první kolo zhodnocení konceptu nebo prezentaci návrhů investorům.
 • „Works like“ prototypy se používají k testování jednotlivých funkčních mechanických vlastností návrhů na co nejpřesnějším prototypu, který je dále iterován pro další změny a vývoj.
 • „Feels like“ prototyp se často používá při finalizaci nebo při přechodu do sériové výroby, cílem je doladit a otestovat povrchové vlastnosti zvolených materiálů.
Další krok

VÝSLEDKY Z TESTOVÁNÍ A ITERACE

Po vyhodnocení výsledků z testování se postupně jednotlivé části produktu či jeho komponenty upravují.

 • Výsledky testování zásadně ovlivňují další kroky vývoje produktu.
 • V procesu vedeme vývoj formou koleček (iterací), zapracováváme úpravy a znovu testujeme.
 • Často připravujeme doplňující materiálové rešerše, zjistíme-li, že původní materiál je nevyhovující.
 • Testujeme vše v co nejkratším čase. Testování probíhá u nás v dílně nebo s partnerskými testovacími centry. Přistupujeme k uživatelskému testování.

Design

Průmyslový design je o rovnováze funkce, estetiky, kvality zpracování a optimálního výrobního procesu.

NAVRHUJEME

3D tisk

Využíváme hned několik 3D tiskových technologií –  FDM, SLA, SLS či HP MJF. Plníme různé požadavky na kvalitu povrchu, přesnost či fyzikální vlastnosti prototypu.

TISKNEME

Silikon

Prototypujeme ze silikonu nebo jiných flexibilních materiálů. V dílně jsme vyrobili a otestovali přes sto prototypů silikonového obalu na Trezor.

PROTOTYPY

Inženýring

Nedílnou součástí vývoje produktu je konstrukce (inženýring). Řešíme výrobní podklady a komunikujeme s výrobci, abychom společně vše doladili.

KONSTRUKCE