Jak na prototypování

Vše, co v týmu PROTOTYPUM navrhujeme, řídí naše společná vize – vytvářet a podílet se vývoji udržitelných produktů, které zvyšují kvalitu života okolo nás. Z našeho umu navrhnout kvalitní produkt a ten vyprototypovat vychází, i náš název, PROTOTYPUM.

Prototypování a testování je klíčovou součástí procesu vývoje nového produktu. Během testování odhalíme a odladíme problémy spojené s konstrukcí, výrobní technologií nebo používáním výrobku.

Prototypování v Prototypum

Při navrhování design konceptů vyrábíme nespočetné množství maket a funkčních prototypů.

 • Využíváme znalostí z klasické modelařiny, 3D tisku a kombinujeme s dalšími dostupnými technikami.
 • Prototypy testujeme a iterujeme – ne jednou, ne dvakrát, ale i stokrát a tak dlouho, dokud nejsme s výsledkem spokojeni.
 • Poradíme vám, jak přesunout poznatky z testování do konstrukce i do výroby.
 • Ke každému projektu přistupujeme individuálně – vždy se snažíme přijít s nejlepším možným řešením pro danou technologii, materiál i požadované množství vyrobených produktů.

Více o týmu

MÁME VLASTNÍ DÍLNU.

Přímo ve studiu máme k dispozici dílnu, kde vyrábíme makety a prototypy. Neustále investujeme do nových strojů a nástrojů a dílnu vylepšujeme.

 • Jednotlivé techniky kombinujeme podle požadavků na kvalitu a provedení výsledného prototypu a následně testujeme.
 • Bez 3D tiskárny si už neumíme prototypování představit. Rapidně zrychluje a zjednodušuje proces navrhování i prototypování produktů. Rychle a efektivně ověřujeme použitelnost nápadů.
 • Vedle 3D tisku využíváme techniky z klasické modelařiny, modely z plastu, pěny, dřeva a dalších materiálů.
 • U svých partnerů máme k dispozici precizní frézování, nízkotlaké lití hliníku nebo 3D tisk z kovu.

PROCES: PROTOTYPOVAT, TESTOVAT, ITEROVAT

design

Prototypy

Post-processing of 3D print

Testy

PROČ PROTOTYPOVAT?

Klademe velký důraz na zhmotňování nápadů už v raném stádiu navrhování produktu, abychom si ověřili proporce a základní hmotu.

 • To, co může vypadat v počítači geniálně v reálu nemusí fungovat při prvním testování.
 • První makety nám pomáhají ujasnit si proporce, vztahy komponent a různé další detaily.
 • Během krátkého času lze odhalit nedostatky navrhované konstrukce výrobku než se přejde k sériové výrobě.
 • Cílem testování je nasbírat co nejvíce relevantních informací a následně redesignovat komponent a znovu otestovat na funkčním modelu.
 • Celý proces vede k urychlení vývoje nového produktu.
Další krok

ZHMOTNĚNÍ A OVĚŘENÍ NÁPADU

Mít možnost si návrh osahat a vyzkoušet jednotlivé funkční části je podstatou prototypování ze sériových materiálů. Bez funkčního prototypu bychom neměli relevantní výsledky z testování.

 • Pro prototypování používáme CAD data konceptů a připravujeme z nich data pro výrobu funkčního prototypu.
 • Části prototypů vyrábíme, z co možná nejpodobnějších materiálů těm sériovým nebo přímo z požadovaných materiálů.
 • Zhodnotit, osahat, otestovat, to je hlavní cíl výroby funkčních prototypů.
Další krok

CO JE TO MAKETA?

Maketa – fyzický model navrhovaného výrobku pro první zhodnocení design konceptu. Od makety nelze očekávat funkční mechanické vlastnosti výrobku.

 • Maketa je často vyrobena ze zástupných materiálů: pomocí 3D tisku, odlévání, lepení, řezání nebo frézování.
 • Podstatou makety je použití zástupného materiálu k ověření návrhu za nízkou cenu.
 • Ve velké míře používáme 3D tisk, maketu takto vyrobíme za pár hodin.
 • Po ověření návrhu či jeho částí na maketách, postupujeme k rozpracování do většího detailu.
Další krok

co je to prototyp?

Funkční prototyp – na rozdíl od makety, je reálnou podobou navrhovaného výrobku, včetně jeho základních mechanických vlastností.

 • U funkčního prototypu jsou zásadní mechanické vlastnosti.
 • Snažíme se využívat sériové technologie a materiály pro dosažení co nejreálnějších vlastností výrobku.
 • Prototypy slouží k hodnocení správné funkce, výběru sériového materiálu a jeho povrchových úprav.
Další krok
Post-processing of 3D print

TESTOVÁNÍ

Nejsme neomylní, ani dokonalí. Nápady, které fungují na papíře či v počítači, nemusí fungovat v realitě při každodenním používání. Proto je pro nás klíčové testování v každé fázi vývoje.

 • „Looks like“ maketa/prototyp se používá pro první kolo zhodnocení konceptu nebo prezentaci návrhů investorům.
 • „Works like“ prototypy se používají k testování jednotlivých funkčních mechanických vlastností návrhů na co nejpřesnějším prototypu, který je dále iterován pro další změny a vývoj.
 • „Feels like“ prototyp se často používá při finalizaci nebo při přechodu do sériové výroby, cílem je doladit a otestovat povrchové vlastnosti zvolených materiálů.
Další krok

VÝSLEDKY Z TESTOVÁNÍ A ITERACE

Po vyhodnocení výsledků z testování se postupně jednotlivé části produktu či jeho komponenty upravují.

 • Výsledky testování zásadně ovlivňují další kroky vývoje produktu.
 • V procesu vedeme vývoj formou koleček (iterací), zapracováváme úpravy a znovu testujeme.
 • Často připravujeme doplňující materiálové rešerše, zjistíme-li, že původní materiál je nevyhovující.
 • Testujeme vše v co nejkratším čase. Testování probíhá u nás v dílně nebo s partnerskými testovacími centry. Přistupujeme k uživatelskému testování.

Design

Průmyslový design je o rovnováze funkce, estetiky, kvality zpracování a optimálního výrobního procesu. Myšlenky z papíru přenášíme do reality. Definujeme materiály a vhodné technologie, protože kvalitní design je základ kvalitního produktu.

DESIGN PROCES

TREZOR project prototypes

Naše projekty

Dobré nápady vznikají tak, že se na problém podíváte neotřelým způsobem. Snažíme si všímat věcí, které jiní nevidí, hledat nové cesty, materiály a inspiraci, pomáháme nápadům na svět.

GALERIE PROJEKTŮ