CO JE TO PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Nebojíme se udávat směr a nastavovat nové trendy. Posílíme váš inovační tým a vašemu projektu přineseme odbornost z oblasti průmyslového designu, inženýringu, prototypování i znalosti výrobních postupů současně. Váš projekt dovedeme od první skici až k výrobní dokumentaci. Přeneseme vaše nápady z papíru do reálných 3D modelů a prototypů.

Alfou omegou pro náš tým je pochopení potřeb cílových zákazníků, kteří budou produkt používat ve stejné míře, jako navázání na mind set výzkumného nebo inovačního týmu. Vytváříme trvalé vztahy založené na důvěře, transparentnosti a otevřené výměně know how po celou dobu procesu.

Spojíme funkčnost a estetiku

Průmyslový design je pro nás proces navrhování produktů pro sériovou výrobu, který v sobě spojuje mnoho různých technických disciplín, funkčnost a estetiku. Snažíme se vyvíjet produkty nové generace a zlepšovat tak prostředí kolem nás byť i po malých krůčcích každý den.

 • Náš tým nabízí komplexní znalosti o všech aspektech vývoje – dovedeme váš záměr od první myšlenky až k reálnému produktu.
 • Už v prvních fázích návrhů vycházíme z praktických znalostí výrobních procesů i vlastnostní materiálů. Snažíme se proto navrhovat realistická a proveditelná řešení už od počátku spolupráce.
 • Ke každému projektu přistupujeme individuálně – vždy se snažíme přijít s nejlepším možným řešením pro danou technologii, materiál i požadované množství vyrobených produktů.

Více o týmu

Náš kreativní proces

Cíle

Design

výroba

1. Definice problému

V průběhu společného zadání definujeme potřeby cílových zákazníků, seznamujeme se s technologickými možnostmi týmu, případně doporučujeme další partnery pro vývoj v případě, že jde o složitější projekt.

 • Definujeme potřeby cílových zákazníků i potřeby interního týmu zadavatele.
 • Hledáme soulad mezi konstruktéry, designéry i elektro inženýry v týmu PROTOTYPUM, spolupracujeme i s dalšími profesemi, např. vývojáři softwaru nebo automotive inženýry.
 • Doporučujeme další partnery pro vývoj v případě složitějšího projektu.
 • Po definici problému přistupujeme k vypracování design rešerše.
Další krok

2. Design rešerše

Po ujasnění zadání se věnujeme analýze trhu a konkurence. Vytváříme koncepční moodboardy, hledáme inspiraci. Analýza nám pomáhá formovat představu kam by se mohl projekt ubírat.

 • Rešerše trhu a hledání inspirace – probíhá rešerše tvarů, materiálů a detailů, hledáme inspiraci v příbuzných i vzdálených oborech.
 • Analýza konkurence – rešerše konkurečních a podobných řešení.
 • Definice směrů – směrování koncepce a design guide.
 • Vytváříme koncepční moodboardy.
 • Po vyhodnocení této fáze přecházíme k tvorbě design konceptů.
Další krok

3. Koncept design

Dobré nápady vznikají tak, že se na problém podíváte neotřelým způsobem. Snažíme si všímat věcí, které jiní nevidí, hledat nové cesty, materiály a inspiraci.

 • Skicujeme, přemýšlíme, tvoříme, kombinujeme.
 • Procházíme výsledky výzkumné fáze z rešerší a navrhujeme jednotlivé tvarové a koncepční možnosti – hledáme řešení pro daný problém.
 • Nejdříve navrhujeme „ideové koncepty“, jež prezentují základní myšlenku. Výsledkem je jeden nebo více konceptů, které prezentujeme formou názorných vizualizací.
 • Společně s našimi partnery a zadavateli pak diskutujeme další vývoj. Vybíráme nejlepší řešení, která v další fázi vývoje produktů rozpracováváme do většího detailu.
Další krok

4. Vizualizace, modely a 3D tisk

Naše nápady a koncepty představujeme zadavateli srozumitelnou formou, efektivně konzultujeme jednotlivé fáze projektu. Makety i prototypy celému týmu pomáhají k upřesnění představy. Pro prototypování využíváme technologie jako 3D tisk, odlévání, frézování či jiné modelářské techniky.

 • Reálné makety – tvarové proporční modely za pomocí 3D tisku, tradičního modelářství, modely z plastu, pěny, dřeva a dalších náhradních materiálů, které nám pomáhají ujasňovat formu, představu a testovat první nápady.
 • 3D vizualizace – fotorealistické 3D rendery (AUTODESK FUSION 360, KeyShot).
 • 3D tisk – urychluje a zjednodušuje proces prototypování a navrhování produktů. V našem studiu používáme různé technologie 3D tisku. (FDM, SLA, SLS, HP MJF).
Další krok

5. Rozpracování design konceptů do detailů

Řešíme proporce, detaily a vztahy jednotlivých součástek. Bereme v potaz technologická a výrobní omezení a snažíme se vše sladit do harmonického celku. Ladíme povrchy materiálů, vybíráme barvy.Připravujeme CAD data pro výrobu fukčních prototypů a testování.

 • Rozpracování konceptů: přichází řešení detailů, proporcí, sesazení komponent.
 • Výběr materiálů a barevnosti.
 • Připravujeme funkční prototypy a testujeme navrhované řešení.
 • Nastupuje inženýring (konstrukce).
Další krok

6. Funkční prototypy a testování

Přeneseme vaše nápady z papíru do reálných 3D modelů a prototypů.

 • V PROTOTYPUM klademe velký důraz na kvalitní zpracování funkčních prototypů ze sériových materiálů k získání relevantních výsledků při testování.
 • Společně s partnery diskutujeme nad prototypy, vedeme vývoj formou provádění změn a znovu testujeme pro odladění navrhovaného produktu.
 • Ne jednou, ne dvakrát, ale třeba i stokrát vyrobíme a otestujeme prototyp než jej dotáhneme k dokonalosti.
Další krok

7. Inženýring (konstrukce)

V průběhu vývoje projektů spolupracujeme s elektro inženýry, automotive inženýry, software inženýry a dalšími konstruktéry.

 • Připravíme a dodáme CAD data pro výrobce.
 • S výrobci detailně ladíme požadavky a data předáváme podle specifikací jednotlivých výrobních technologií.
 • Pokud je vyžadováno, pružně reagujeme na vzniklé požadavky přímo z výroby.
Další krok

8. Supervize výroby

Supervizujeme průběh výroby a hlídáme každý detail.

 • Pokud zákazník přímo nedisponuje vlastní výrobou, vyhledáme vhodné výrobní kapacity a zajistíme kompletní produkci vašeho výrobku v požadované kvalitě.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s výrobci v malosériové i velkosériové výrobě.
Další krok

9. Identita a marketingová podpora

Nový produkt potřebuje unikátní identitu.

 • Poradíme a pomůžeme s tvorbou identity produktů.
 • Vytvoříme fotorealistické vizualizace nového produktu pro marketingové účely
 • Navrhneme koncept design koncept obalu nebo poradíme se správnou konstrukcí obalu.
 • Staneme se podporou vašeho marketingového týmu.

Spojte se s námi

OD SKICI PO VÝROBU

Přeneseme vaše nápady z papíru do reálných 3D modelů a prototypů. Váš projekt dovedeme od první hrubé skici až do exaktní sériové výroby.

PROJEKTY

TESTOVÁNÍ

Společně diskutujeme nad modely a funkčními prototypy. Vedeme vývoj formou provádění změn a opakovaným testováním produktu.

PROTOTYPING

KONSTRUKCE

Doplníme váš inovační tým — s námi dokončíte výrobní dokumentaci pro sériovou výrobu. Pohlídáme vše od ergonomie po testování prototypů.

INŽENÝRING

ODBORNÉ VEDENÍ

Pomůžeme vám připravit prezentaci projektu pro investory. Naše vztahy s klienty jsou založené na důvěře a transparentnosti v každé fázi procesu.

OZVĚTE SE NÁM